HOPS
HARDoffice poslovni sistem
Namena HOPSa
• Finansijsko knjigovodstvo

• Robno poslovanje vele i malo prodaje

• POS sistemi sa podrškom za fiskalne    uređaje

• Proizvodnja

• Magacinsko i materijalno poslovanje

• Obračun ličnih dohodaka i bolovanja

• Osnovna sredstva i sitan inventar

• Servis
POČETAK RAZVOJA HOPSa
15.01.2015. godine
Registrovani korisnici bilo kog HARD office programa koji su se prijavili za testiranje HOPS-a automatski su postali saradnici na razvoju HOPS-a, i ostvarili su značajne povlastice u slučaju da se opredele za prelazak na HOPS. Beta verzije pojedinačnih aplikacija koje čine HOPS dostavljene su korisnicima koji su se prijavili za beta testiranje programa...
bootstrap carousel

HOPS - HARDoffice poslovni sistem

HOPS je savremeno dizajniran program predviđen za korišćenje u malim i srednjim preduzećima. On obuhvata sve aspekte poslovanja trgovačkih i proizvodnih preduzeća, pomaže u planiranju i donošenju kvalitetnih odluka menadžmentu i obezbeđuje širok spektar izveštaja o poslovanju, toku novca i robe. Razrađene su metode za efikasno objedinjavanje podataka u slučaju da preduzeće ima veći broj lokacija.


Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi programa, veliki broj instalacija i još veći broj zadovoljnih korisnika HARDoffice programa, sigurno je garancija da će i Integralni poslovni sistem HOPS biti pravi alat za Vas.

 

 

 

HARD office
Carice Milice 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

Telefoni:
063/510-303, 063/514-254, 023/510-303

E-mail:
office@hardoffice.rs
Copyright 2006. HardOffice Web Design Team. All Rights Reserved.